TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Hedef Ülke-Hedef Sektör İlave Devlet Desteği Hk.

Tarih: 11-03-2021

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 3463 Sayılı Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmektedir.

Anılan Karar uyarınca; Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yurt dışı fuar destekleri kapsamında, Bakanlıklarınca belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcıların hedef sektörlerde iştigal etmeleri halinde bu nitelikteki katılımcılar için desteğe esas tutar, %5 artırımla metrekare başına belirlenen toplam maliyetin %75’i olarak uygulanacaktır. Öte yandan, Kararın yayımı tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal edip etmediği DYS üzerinden ibraz edilen kapasite raporu/faaliyet belgesi ile

Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodlarına göre ilgili İBGS tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. Ayrıca Pazarlamacı statüsündeki katılımcıların bahse konu destekten faydalanabilmeleri için Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodları kapsamında üretim gerçekleştirdiğini gösterir kapasite raporu/faaliyet belgesini DYS üzerinden ibraz etmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında şirketlerin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderlerinde de 26/02/2021 tarihi itibariyle “hedef ülke-hedef sektör” kapsamında mevcut desteklere ilave %5 artırım uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, mezkûr Genelgelerde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu ekte yer almakta olup, değiştirilen mevzuat metinlerine https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri  adresinden ulaşılabilmektedir.

Kategori: Mevzuat

Başa Dön