TURKISH LEATHER GARMENTS MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Türkçe English

Regulations

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(R)’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) M

Kategori: Mevzuat

Devamı

TEMİNAT ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının OKSB Tebliğinde yaptığı değişikliklere paralel olarak, daha önce A, B ve C sınıfı OKSB~si olması nedeniyle teminat oranı %1,5 veya 10 olan DİİB~lerin teminat oranı 0~e çekilmiştir. Bu belge sahibi firmalar DİR Tebliğimizin

Kategori: Mevzuat

Devamı

Adres/İletişim Güncelleme

Ekonomi Bakanlığı tarafından zaman zaman Dahilde İşleme İzin Belgelerinde RESEN (özel şart revizesi, ek süre revizesi, madde bilgileri revizesi vb) işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan resen işlemlere ilişkin firma e-posta adresine e-posta yoluyla

Kategori: Mevzuat

Devamı

Başa Dön