TURKISH LEATHER GARMENTS MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Türkçe English

Regulations

TPS ÖZEL FATURA HK.

"KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereke

Kategori: Mevzuat

Devamı

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ GENELGESİ 2019/12

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-010.06.02 Konu :Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi GENELGE (2019/12) Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1

Kategori: Mevzuat

Devamı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No : 2018-32/48 )’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Mart 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30703 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Kategori: Mevzuat

Devamı

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı R.G. Ekli “İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın

Kategori: Mevzuat

Devamı

İHRAÇ KAYITLI MALLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME HK.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105-71915 Konu : İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV'nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği İlgi : … tarih ve … evrak kayı

Kategori: Mevzuat

Devamı

Başa Dön