TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

ÜRETİMDE KULLANILAN İTHAL HAMMADDELERDEKİ VERGİ ORANI HK.

Tarih: 01-07-2018

ÜRETİMDE KULLANILAN İTHAL HAMMADDELERDEKİ VERGİ ORANI HK.

27.06.2018 tarih ve 30461 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 12.06.2018 tarih ve 2018/11975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 20.12.1995 tarih ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın eki V sayılı liste, Karar’daki ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yerli üretimde hammadde olarak kullanılan ve ülkemizde üretimi bulunmayan (bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı) 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Söz konusu Karar ile sanayicilerimizin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkân tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmiştir.

2018/11975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulur.

Ek Dosyalar

2018-11975_sayılı_Bakanlar_Kurulu_Kararı.pdf

Kategori: Mevzuat

Başa Dön