TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

E-Faturaya geçiş sınırı düşüyor...

Tarih: 12-04-2018

Gelir idaresi tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında;  elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  e-Faturaya geçiş sınırı 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ( veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler olarak  belirtiliyor ve 50 bin TL üzeri faturaların e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor.

Kategori: Mevzuat

Başa Dön