TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

DEVLET DESTEKLERİ BAŞVURULARINDA KEP ve E-İMZA UYGULAMASI (1 Nisan 2018 tarihinden itibaren)

Tarih: 01-04-2018

BAŞVURU USUL VE ESASLARI

• İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla ilgili Kurum KEP adresine (İTKİB için: itkib@hs01.kep.tr) iletilmesi gerekir.

• Başvuru sahibine yapılacak bildirimler KEP adresi aracılığıyla yapılır. KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir

. • KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifikası kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

• Belirli bir otomasyon sistemi ( Turquality ) üzerinden takip edilen destek başvuruları bu uygulama kapsamında değildir.

Ek Dosyalar

e-imza_kep_Notlar.pdf

Kategori: Mevzuat

Başa Dön