TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Geri Gelen Eşyanın İthalatında Kayda Alma Muafiyeti hk.

Tarih: 21-12-2017

Malumları olduğu üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168. maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır.

Bahse konu mevzuat çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamına giren, geri gelen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın gümrük idarelerine ibraz edilmesine gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Kategori: Mevzuat

Başa Dön