TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Yasal Mevzuat

Ek Mali Yükümlülük Hk.

Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucund

Kategori: Mevzuat

Devamı

Geri Gelen Eşyanın İthalatında Kayda Alma Muafiyeti hk.

Malumları olduğu üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168. maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra

Kategori: Mevzuat

Devamı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) İpotekli satış (mortgage) yönt

Kategori: Mevzuat

Devamı

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(R)’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) M

Kategori: Mevzuat

Devamı

TEMİNAT ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının OKSB Tebliğinde yaptığı değişikliklere paralel olarak, daha önce A, B ve C sınıfı OKSB~si olması nedeniyle teminat oranı %1,5 veya 10 olan DİİB~lerin teminat oranı 0~e çekilmiştir. Bu belge sahibi firmalar DİR Tebliğimizin

Kategori: Mevzuat

Devamı

Başa Dön