TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Yasal Mevzuat

E-Faturaya geçiş sınırı düşüyor...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ile e-Faturaya geçiş sınırı ve 50 bin TL üzeri faturaların e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor.

Kategori: Mevzuat

Devamı

TURQUALITY

2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE Tanımlar MADDE 3– (1) 2006/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen,

Kategori: Mevzuat

Devamı

Konşimento Beyanı (Havayolu) GENELGE

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.99 Konu : Konşimento Beyanı (Havayolu) GENELGE (2018/...) Havayolu taşımacılığında navlun bedelleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; Uluslararası Hava Ta

Kategori: Mevzuat

Devamı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde d

Kategori: Mevzuat

Devamı

Başa Dön