TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Yasal Mevzuat

E-Faturaya geçiş sınırı düşüyor...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ile e-Faturaya geçiş sınırı ve 50 bin TL üzeri faturaların e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor.

Kategori: Mevzuat

Devamı

TURQUALITY

2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE Tanımlar MADDE 3– (1) 2006/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen,

Kategori: Mevzuat

Devamı

Konşimento Beyanı (Havayolu) GENELGE

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.99 Konu : Konşimento Beyanı (Havayolu) GENELGE (2018/...) Havayolu taşımacılığında navlun bedelleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; Uluslararası Hava Ta

Kategori: Mevzuat

Devamı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde d

Kategori: Mevzuat

Devamı

Ek Mali Yükümlülük Hk.

Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucund

Kategori: Mevzuat

Devamı

Başa Dön