TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

TDKD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Tarih: 12-02-2020

Sayın Üyelerimiz,

Konu: Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu

Derneğimizin Olağanüstü Kongresi, aşağıdaki toplantı gündemi gereği dernek merkezimiz,  Gökalp Mah. 31. Sokak No 33 Kat. 4 Zeytinburnu İstanbul adresinde,

28 Şubat  2020 Cuma günü saat 13.00’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağanüstü Kongremiz, çoğunluk aranmaksızın 10 Mart 2020 Salı günü saat 13.00’da aynı adreste yapılacaktır.

  TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış Yoklama ve Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu.

2. Divan Kurulu’nun oluşturulması ve seçilen Divana, toplantı zaptını imzalama yetkisinin verilmesi.

3. Derneğe Taşınmaz Mal satın alınması hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin oya sunulması.

4.  Dilek ve temenniler.

5. Kapanış.

 

Kategori: Duyuru

Başa Dön