TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Ekonomik Değerlendirmeler

Tarih: 07-11-2013

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği olarak, çalışmalarımızı yaparken dünyada ve Türkiye’de meydana gelen ekonomik gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz ve bu gelişmelere uygun olarak çalışmalarımıza yön vermeliyiz. İşte bu düşünce ile Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilerden derlenen çalışmamızı aşağıda  dikkatlerinize sunuyoruz.

Çalışmalarınızda yararlı olmasını diliyoruz.

 

 Dünya ekonomisindeki gelişmeler:

 

Pek çok gelişmiş ülkenin ikinci çeyrekte toparlanma hızı artmıştır. Özellikle ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi önde gelen gelişmiş ülkelerin ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyrek büyümelerinde artış yaşanmıştır.

 

Ülkeler arasında bir farklılaşma olmakla birlikte bir bütün olarak Avro Bölgesi resesyondan çıkmıştır. Büyümelerinde artış olan gelişmiş ülkeler ile Avrupa Birliği ülkelerinin talep daralmaları ortadan kalkacak ve bu ülkelere yönelik pazarlama faaliyetlerimizin yoğunlaşması yararlı olacaktır.

OECD ülkelerinde büyüme hızı olumlu değerlendirilmekle birlikte, sürdürülebilir toparlanmanın henüz tam olarak sağlanamadığı ve önemli risklerin olduğu belirtilmiştir.

2013 yılı üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme tahminleri sırasıyla ABD için yüzde 2,5 ve yüzde 2,7; Çin için yüzde 7,2 ve yüzde 8,1; Japonya için yüzde 2,6 ve yüzde 2,4; Almanya için yüzde 2,3 ve yüzde 2,4; Fransa için yüzde 1,4 ve yüzde 1,6 ve İngiltere için yüzde 3,7 ve yüzde 3,2 oranındadır. İtalya’nın ise söz konusu dönemlerde sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,1 oranında daralacağı beklenmektedir.

Avro Bölgesindeki finansal sorunların halen devam ediyor olması,

Finansal piyasalardaki oynaklık ve gelişmekte olan ülkelerde son aylarda yaşanan hızlı sermaye çıkışlarının yaşanması ve bu durumun büyüme üzerinde ilave durgunluğa neden olması risk olarak değerlendirilmektedir.

5-6 Eylül 2013 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde G-20 zirvesi yapılmıştır.

Zirvenin amacı, “küresel ekonomiyi güçlendirmek” olarak belirtilmiştir. Büyümenin artırılması, istihdam ve iş alanları yaratılması birincil öncelik olarak kabul edilmiştir.

ABD ikinci çeyrek büyüme oranı geçtiğimiz ay tahmin edilen yüzde 1,7 oranından yüzde 2,5 oranına revize edilmiştir.

Avro Bölgesinde son altı çeyrek boyunca kesintisiz olarak devam eden daralma 2013 yılının ikinci çeyreğinde sona ermiştir. 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,2 oranından daralan Avro Bölgesi 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında büyümüştür.

Büyümenin kaynağını merkez Avro Bölgesi ekonomileri oluşturmuştur. Bu dönemde Portekiz yüzde 1,1 oranında; Almanya, Litvanya, Finlandiya ve İngiltere ise yüzde 0,7 oranında büyüme kaydetmiştir. Borç krizi sorunu giderek derinleşen ve yedi çeyrektir resesyondan çıkamayan İspanya ve İtalya ekonomileri 2013 yılının ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 oranında daralmıştır.

OECD, Çin’in 2013 yılının üçüncü ve son çeyreğinde sırasıyla yıllık bazda yüzde 7,2 ve yüzde 8,1 büyüyeceğini tahmin etmektedir.

Dünyada bir başka önemli gelişme de, Ağustos ayında ham petrol fiyatları yükselmiştir.

Fiyatların artmasında arz kesintileri, jeopolitik gerginlikler, mevsimsel talebin güçlü olması ve stokların düşük olması etkili olmuştur.

Varil başına ortalama petrol fiyatı, yüzde 2,7 artarak 108 dolara yükselmiştir.

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler:

Önemli ekonomik ve sosyal gelişmelerin ve değişmelerin yaşandığı Ülkemiz 2012 yılında  % 2,2 oranında büyümüştür.

IMF tahminlerine göre, Türkiye,  2013 yılında % 3,4 oranında büyüyecektir.  

 

Türkiye ekonomisi 2013’ün ilk çeyreğinde % 2,9, ikinci çeyreğinde % 4,4 oranında büyümüştür.
 

IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla % 3,5 ve % 5,3 oranında artacaktır.

 

DTÖ tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla % 3,3 ve % 5 oranında artacaktır.


2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) temel amacı; potansiyel büyüme hızına ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak, enflasyonu düşürmek, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmektir.
 

2011 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in % 7,5’lik tahmininin üzerinde % 8,8 oranında büyümüştür. 2012 yılında Türkiye ekonomisi % 2,2 büyüme kaydetmiştir. 2013 yılının ilk çeyreğinde % 2,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte % 4,4 büyüme kaydetmiştir.


Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biridir.

 

2013 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi % 4,4 oranında büyümüştür. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, 2012 yılında, 2002 yılına göre 3 kat artarak 3.492 dolardan 10.504 dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine göre ise kişi başına gayri safi milli gelir, 15 bin doları aşmıştır.

 

2013 Ağustos ayında kapasite kullanım oranı % 75,50 olarak gerçekleşmiştir.

 

2013 Ağustos ayında, önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE’de % 8,17 oranında, ÜFE’de ise  % 6,38 oranında artış gerçekleşmiştir.

 

Bankacılık sektörü aktifleri, bir önceki yıla kıyasla 2013 Haziran itibariyle % 19,9 artarak 1.527 trilyon TL büyüklüğüne ulaşmıştır.

 

2012 yılında merkezi bütçe açığının GSYH’ye oranı % 2 olmuştur.

 

2013 Mayıs döneminde işsizlik % 8,8 olmuş, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise % 9,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 2013 Temmuz ayında Avro Bölgesi’nde % 12,1 ve AB (28) ülkelerinde % 11 olarak gerçekleşmiştir. Güncel verilere göre, Türkiye 15 AB ülkesinden daha iyi durumdadır.

 

Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. (2011, Dünya Bankası)

 

Türkiye’de nüfus 75,6 milyon kişi olup, bunun yarısı 30,1 yaşın altındadır.

 

Nüfus artış hızı; Türkiye’de % 1,2, AB Ülkelerinde ortalama % 0,3 ve Almanya’da negatif % 0,1’dir. (Türkiye verisi 2012 yılına aittir.)

 

Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payı 2012 yılında % 0,83 düzeyindedir.
 

Türkiye’nin dış ticaret hacminin GSYH’ye oranı 2012 yılında % 49,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, uluslararası ticarette dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde sağlamıştır.
 

2013 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2012’ye kıyasla;

• İhracat % 1,3, ithalat % 7,6 oranında artış kaydetmiştir.

• Dış ticaret açığı % 18,3’lük artışla 60,5 milyar dolara yükselmiştir.

   

Türkiye’nin 2012 yılı küresel hizmet ihracatındaki payı % 0,97 düzeyindedir.

Saygılarımızla,

 

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği

Kategori: Duyuru

Başa Dön